Satu-satunya keamanan nyata yang akan dimiliki seseorang di dunia ini adalah simpanan pengetahuan, pengalaman, dan keahlian.

Lampung Berjaya Untuk Indonesia Maju